HMS
Skrevet av Administrator   
Friday 08. June 2007

HMS


Helse miljø og sikkerhet er viktige satsingsområder i
vår bedriftsfilosofi og en del av våre daglige rutiner. Med
erkjennelsen om at det er våre ansatte som skaper
verdiene, ønsker vi å legge forholdene best mulig til
rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø.


De gjøres i form av inspirerende og utfordrende arbeidsoppgaver
og muligheter for personlig utvikling. På den
måten blir vi en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg
den beste kompetansen.


Det gir oss nødvendig tilsig av kompetanse og sikrer
med det vårt overordnede ønske om å levere kvalitet.